Prvé logo United, ktoré používal už aj newton Heath. Používalo sa až do 70tych rokov.
Na logu sú vidno dva levy, biely a červený, to simbolizuje hlavné farby
klubu.

Toto logo sa používalo v 60tych rokoch hlavne ako reklama. Už sa
oveľa viac podobá tomu dnešnému.

Toto logo sa používalo v rokoch 1973-1998. Pásy v strede loga
vistriedal maskot klubu, diabol.

A konečne terajšie logo. Používa sa od roku 1998. Zmyzol nápis
Footbal Club a do spodnej časti sa presunul nápis United. Logo bolo
mierne zmodernizované, okolo lode sa pridala červená výplň.